För att dina varor ska levereras till rätt adress och för att du som kund ska kunna hämta ut din varor hos ditt utlämningsställe, är det viktigt att du anger rätt person- och adressuppgifter när du handlar online. Om du angivit fel uppgifter och vill göra ändringar i dina person- och/eller adressuppgifter efter att vi har skickat dina varor, krävs ett s. k. "Ändrat förfogande".

Ett "Ändrat förfogande" görs hos PostNord som i sin tur debiterar Olssons Fiske en avgift på ca 200 kr inkl. moms. För att täcka denna kostnad måste vi debitera dig som kund en avgift om 280 kr.

Kontakta vår kundservice på kundservice@olssonsfiske.se eller ring 0504-135 18 för att göra ett "Ändrat förfogande".


TÄNK PÅ ATT:
Om din försändelse redan hunnit skickas från Olssons Fiske och är på väg eller har levererats till fel utlämningsställe p g a felaktiga adressuppgifter, kan ett "Ändrat förfogande" ta upp till 24 timmar innan det registreras hos det felaktiga utlämningsstället. Därefter kan det ta upp till ytterligare 48 timmar innan din försändelse når rätt utlämningsställe, beroende på var i Sverige din försändelse ska levereras.