OBS! För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi ditt order- eller fakturanummer när du kontaktar oss!


Olssons Fiske utfäster ett års generell tillverknings- och produktionsgaranti. På vissa produkter erbjuds längre garantitider beroende på tillverkarens/leverantörens utfästelser. 


För att garantin ska vara giltig ska varan ha hanterats i enlighet med tillverkarens föreskrifter och som kan anses som normalt för produkten. Garantiåtagandet gäller inte om produkten brukats på ett felaktigt sätt. Kvitto eller annat dokument som kan styrka att varan är köpt och betald hos Olssons Fiske gäller som garantibevis. Spara därför alltid ditt kvitto/faktura under hela garantitiden.


Fel som visar sig inom sex månader från inköpsdatum anses vara fel som fanns när varan köptes, om inte Olssons Fiske kan bevisa annat. Fel som visar sig senare, är det köparen som ska bevisa att felet fanns när varan såldes. Det är inte fel på varan om den blivit sämre på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.

FÖRBEHÅLL VID REKLAMATIONS- OCH GARANTIÄRENDEN
I de fall en reklamerad skada visar sig ha uppstått p g a att varan har brukats eller hanterats på ett felaktigt sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden alla fraktkostnader samt kostnader för felsökning, service- och ärendehantering.

YRKESMÄSSIGT BRUK
Vid yrkesmässigt bruk gäller 3 månaders garanti- och reklamationsrätt.