"Bredbandsekolod" är bara en beteckning för kraftfullt ekolod.