Det ska vara ett 12 volt batteri och minst ca 7 Ah.