Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.


Den nya Dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation är en ny förordning som är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen PuL. Tanken med den nya förordningen är att harmonisera och få bort de skillnader som idag finns mellan EU-länderna.


Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.


Det är viktigt för oss på Olssons Fiske AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Olssons Fiske AB lämnar aldrig dina personuppgifter till andra företag, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.


När du handlar hos oss registrerar vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-postadress. Detta gör vi för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig och behandla din beställning. Uppgifterna sparas i 7 år på grund av rådande bokföringslag. Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice på tel: 0504-135 18 eller kundservice@olssonsfiske.se.


Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Om det skulle inträffa en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, har Olssons Fiske AB skyldighet att anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar.