På alla spön som är delade finns en spöholk. Skarven, där spöt är delat, kallas spöholk. Den kan vara utformad på olika sätt och det finns ett flertal varianter, bl. a. Spigot.


Spigot-holken anses vara en de starkaste och mest säkra övergångar på spöskarvar och sitter därför på många moderna spön. I takt med att spöet används så slits spöets skarvar ihop och får med hjälp av en spigot-holk till slut en perfekt passform.