OBS! För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi ditt order- eller fakturanummer när du kontaktar oss!


Olssons Fiske tillämpar Distanshandels- och Konsumentköplagen vid garanti-, reklamations- och serviceärenden. Därmed åtar vi oss att byta ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad. Reklamation ska göras inom skälig tid från det att du upptäckte felet.


GARANTI

Olssons Fiske utfäster ett års generell tillverknings- och produktionsgaranti. På vissa produkter erbjuds längre garantitider beroende på tillverkarens/leverantörens utfästelser. För att garantin ska vara giltig ska varan ha hanterats i enlighet med tillverkarens föreskrifter och kan anses som normalt för produkten. Garantiåtagandet gäller inte om produkten brukats på ett felaktigt sätt. Kvitto eller annat dokument som kan styrka att varan är köpt och betald hos Olssons Fiske gäller som garantibevis. Spara därför alltid ditt kvitto/faktura under hela garantitiden.


Fel som visar sig inom sex månader från inköpsdatum anses vara fel som fanns när varan köptes, om inte Olssons Fiske kan bevisa annat. Fel som visar sig senare, är det köparen som ska bevisa att felet fanns när varan såldes. Det är inte fel på varan om den blivit sämre på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.

FÖRBEHÅLL VID REKLAMATIONS- OCH GARANTIÄRENDEN
I de fall en reklamerad skada visar sig ha uppstått p g a att varan har brukats eller hanterats på ett felaktigt sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden alla fraktkostnader samt kostnader för felsökning, service- och ärendehantering.

YRKESMÄSSIGT BRUK
Vid yrkesmässigt bruk gäller 3 månaders garanti- och reklamationsrätt.


INNAN DU SKICKAR EN VARA FÖR REKLAMATION:

SPÖN

Om spöet gått sönder vid normal användning gäller 1 års garanti.

Kapa den trasiga delen ca 15 cm (gäller även vid fel i spöets bottendel).

 1. VIKTIGT! Var noga med att bifoga spöets holk-del med din reklamation. Den behövs för inpassning av den nya delen.
 2. Sänd de avsågade spödelarna tillsammans med holk-delen i ett FRANKERAT KUVERT till: Olssons Fiske AB, Värdshusgatan 6, 543 51 TIBRO. Använd alltså INTE vår returfraktsedel!


RULLAR

 • Spola av eventuell lina från rullen om du vill behålla den, annars skickas den inte med om du får en ny rulle.


MARINELEKTRONIK

 1. Om enheten inte startar behöver du kontrollera att den med säkerhet inte kan ta emot ström. Detta gör du genom att koppla den till ett 12 Volt bilbatteri. Vid felaktigt inskickade produkter debiteras alla fraktkostnader.
 2. Kontrollera att rätt mjukvaruversion finns installerad på din enhet genom att besöka tillverkarens hemsida/supportsida.


SÅ RETURNERAR DU EN VARA TILL OLSSONS FISKE VID REKLAMATION!

 1. Begär ALLTID ett ärendenummer från vår kundservice.
 2. Ladda ner vår reklamationsblankett som du hittar längre ner på denna sidan.
 3. Fyll i reklamationsblanketten och bifoga i din retur tillsammans med kopia på faktura eller kvitto från inköpstillfället. Glöm ej ange ditt ärendenummer.
 4. För att undvika ytterligare skador på defekta varor i transporten är det viktigt att du emballerar varan väl. Fellevererade varor ska returneras till Olssons Fiske i väsentligt oförändrat skick och i sin originalförpackning (ingen tejpning eller dylik hantering får ske på originalförpackningen, den måste också vara i oförändrat skick).
 5. Obs! Använd vår returfraktsedel som bifogades med din beställning (gäller Ej spön, se ovan). Om du saknar returfraktsedel, kontakta vår kundservice och begär en ny returfraktsedel. Vi ersätter INTE kunden för ev. utlägg av egna fraktkostnader. OBS! En returfraktsedel är giltig MAX 6 månader från utfärdandedatum.
 6. Lämna in din försändelse till ditt närmaste postombud. Begär ALLTID ett inlämningskvitto och spara det om eventuella problem skulle uppstå under transporten till Olssons Fiske.
 7. När vi har tagit emot och godkänt din reklamation, kontaktar vi dig (i första hand via e-post). Eventuell fellevererad vara byts ut och ny vara skickas till dig omgående, förutsatt att varan finns hemma i vårt lager. Tänk på att du som kund själv får stå för fraktkostnaderna om ärendet gäller ett handhavandefel, d. v. s. ej reklamation.